EuroServis Aero, s r.o.
Šamorínska 52
Bratislava 82105

IČO: 52638081
IČDPH: SK2121165519
DIČ: 2121165519

Doručenie poštou

• dopravu reklamovaného výrobku do servisu hradí odosielajúci, odoslanie zo servisu je bezplatné v prípade uplatnenia záručnej opravy.

• výrobok, ktorý ma poruchu je potrebné doručiť na poštovú adresu firmy :

EuroServis LK spol. s r.o
Šamorínska 52
Bratislava 821 06

 – zabalený tak, aby nedošlo k poškodeniu tovaru prepravou

• k výrobku je potrebné priložiť kópiu pokladničného dokladu, kópiu faktúry, alebo potvrdený záručný list

• k výrobku priložiť podrobný popis poruchy a podrobný popis podmienok, pri ktorých sa porucha prejavuje

• reklamačné konanie začína dátumom prijatia tovaru servisným oddelením, nie dátumom podania zásielky

• nezabudnúť uviesť spiatočnú adresu a kontaktnú osobu spolu s telefonickým a email kontaktom

• výrobok nemusí byť prijatý na opravu – reklamáciu a bude odoslaný späť na náklady kupujúceho spolu s účtovaním poplatku za diagnostiku v prípade, že nie sú priložené potrebné doklady k reklamacií:

a) chýba popis závady – reklamovanej nefunkčnosti

b) popísaná závada sa neprejavuje a zákazník – užívateľ nie je schopný preukázať chybu alebo nefunkčnosť výrobku