Počítače a servre

Inštalácia počítačov, operačných systémov a ich aplikacií

Inštalácia serverov, serverových systémov a ich aplikacií

Správa sietí (správa aktívnych a pasívnych prvkov)

Konfigurácia a správa CISCO a CISCO systémov

Návrh zálohovacích systémov

info@euroservis.sk