Ako reklamovať

Tento protokol priložte k reklamovanému (nefunkčnému) zariadeniu a zašlite na našu adresu ktorú nájdete v protokole. Ak zasielate viaceré produkty naraz, protokol vyplňte pre každý produkt zvlášť.

Odoslaním zariadenia do servisu, zákazník berie na vedomie záručné podmienky Prestigio zverejnené na stránke www.prestigio.sk a je oboznámený s týmto reklamačným poriadkom.